ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Τα εγχώρια ή ευρωπαϊκά επιδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, όπως ο αναπτυξιακός νόμος, ΕΣΠΑ και LEADER αποτελούν εξαιρετικά αναπτυξιακά εργαλεία που ενισχύουν τη μακροχρόνια και συνεχή ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων, κυρίως μέσω του εμπλουτισμού των παρεχόμενων υπηρεσίων τους και την κατασκευή νέων υποδομών.

Oι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν να σας ενημερώνουν έγκαιρα και έγκυρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης ίδρυσης νέων επιχειρήσεων ή αναβάθμισης λειτουργίας των ήδη υφιστάμενων και σας προσφέρουν Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Συμβούλου.

Υπηρεσίες

– Σύνταξη και υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων/ προτάσεων επιδότησης
– Διαχείριση, υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις των Διαχειριστικών Αρχών
– Υποστήριξη των διαδικασιών ελέγχου, υλοποίησης, τροποποίησης του επενδυτικού σχεδίου και εκταμίευσης των επιχορηγήσεων

6977.619.551

Copyright All Rights Reserved © 2018

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.