ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Στη μάχη των κρατήσεων, η πρώτη εντύπωση που δημιουργείται κατά την επικοινωνία του πελάτη με την επιχείρησή σας, είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Καθορίζει το 90% της τελικής απόφασης του πελάτη.

Κλειδί της επιτυχίας αποτελεί ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών:
– Ευχάριστη φωνή
– Άμεση απάντηση
– Άμεση εξυπηρέτηση σε οποιοδήποτε αίτημα
– Επικοινωνία στη γλώσσα του πελάτη

Η διαχείριση των κρατήσεων δεν ολοκληρώνεται στην πρώτη επικοινωνία με τον πελάτη, αλλά αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία η οποία προϋποθέτει την παρακολούθηση όλων των σταδίων που απαιτεί μία κράτηση. Ειδικότερα περιλαμβάνει την κατάθεση προκαταβολών, την επικοινωνία με τον πελάτη κατά την ημέρα άφιξης, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων του κατά τη διάρκεια διαμονής του και την προτροπή του να αξιολογήσει θετικά τη διαμονή του στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Επιπροσθέτως, η σωστή διαχείριση των κρατήσεων προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στην επιχείρησή σας, όπως την αποφυγή διπλοκρατήσεων και τον ανασχεδιασμό της τιμολογιακής πολιτικής, μέσω της ανατροφοδότησης από τους πελάτες.

6977.619.551

Copyright All Rights Reserved © 2018

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.