ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Προσδιορίζονται οι κατηγορίες υπηρεσιών παροχής καταλύματος που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Η’ (ξενοδοχεία, καταλύματα διακοπών, χώροι κατασκήνωσης κ.α.) και:

Προβλέπεται η υπαγωγή και των ανωτέρω υπηρεσιών στο προαναφερόμενο καθεστώς γνωστοποίησης και τίθενται προϋποθέσεις και προθεσμίες ανάλογα με τις οποίες, απαιτείται ή καταργείται η χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.), κατά τα ειδικώς οριζόμενα. Στο καθεστώς γνωστοποίησης υπάγονται και οι κολυμβητικές δεξαμενές που λειτουργούν εντός των τουριστικών καταλυμάτων (αντί της απόκτησης άδειας λειτουργίας που ισχύει σήμερα), κατά την οριζόμενη διαδικασία. Παρέχονται εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση επιμέρους θεμάτων της διαδικασίας γνωστοποίησης για τα τουριστικά καταλύματα και τις κολυμβητικές δεξαμενές.

Απλουστεύεται η διαδικασία χορήγησης του Ε.Σ.Λ. για τα ξενοδοχεία, τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα και τις τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες, με κατάργηση υφιστάμενων δικαιολογητικών, κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

Επιπρόσθετα:

i) αυξάνεται για τα ανωτέρω καταλύματα καθώς και για τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα, η ελάχιστη δυναμικότητα κλινών για την προσκόμιση πιστοποιητικού πυρασφάλειας, στο πλαίσιο χορήγησης του Ε.Σ.Λ., σε πενήντα μία (51) κλίνες και άνω, από είκοσι (20) κλίνες τουλάχιστον που ισχύει σήμερα και

ii) μειώνεται η προθεσμία εντός της οποίας χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία τουρισμού το Ε.Σ.Λ. στα ξενοδοχεία, τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις και τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα, σε είκοσι οκτώ (28) ημέρες από την προσήκουσα υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών από πενήντα (50) που ισχύει σήμερα.

Προβλέπεται εφεξής η προαιρετική κατάταξη σε κατηγορίες κλειδιών των ενοικιαζόμενων δωματίων διαμερισμάτων, από υποχρεωτική που είναι σήμερα.

Προσδιορίζονται οι, κατά αναφερόμενη περίπτωση, επιβαλλόμενες κυρώσεις αναφορικά με την τήρηση της διαδικασίας γνωστοποίησης και τίθενται διατάξεις μεταβατικής ισχύος σχετικά με το Ε.Σ.Λ. και τις άδειες λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών.

ΦΕΚ_ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πηγή:www.vouliwatch.gr

6985.578.196

Copyright All Rights Reserved 360MTS © 2016

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.