ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2017

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης προχώρησε στην έκδοση Οδηγού Επιχειρηματικότητας-Χρηματοδοτικά Εργαλεία στο οποίο παρουσιάζονται εκτός των άλλων δράσεις και προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 που πρόκειται να προκηρυχθούν εντός του 2017.

Οδηγός Επιχειρηματικότητας-Χρηματοδοτικά Εργαλεία ΕΣΠΑ

6985.578.196

Copyright All Rights Reserved 360MTS © 2016

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.